Maska gazowa w wyjątkowych sytuacjach

Maska gazowa w wyjątkowych sytuacjach

Pracując przy produkcji niebezpiecznych substancji chemicznych lepiej dokładnie się zabezpieczyć. Nie tylko rękawiczki, ale także pełny kombinezon ochronny wraz z maską gazową, która zapewni ochronę przed oparami. Wdychanie unoszących się gazów może doprowadzić do omdlenia, a w efekcie nawet do zanurzenia i utopienia w kadzi z substancją.

Ulubiona substancja ludu

Do sytuacji wyżej opisanej może dojść nawet podczas produkcji piwa. Dlatego w sytuacji, w której trzeba pochylić się nad kadzią z przyszłym alkoholem, nad którą unosi się dwutlenek węgla zakłada się maskę gazową z dostępem do tlenu. Może się to wydawać bardzo ekstremalnym posunięciem, ale bezpieczeństwo zawsze musi być na pierwszym miejscu.

Na pierwszym planie

Niejednej osobie maska gazowa skojarzy się przede wszystkim z wojną. Substancje pylące lub zwyczajnie niebezpieczne produkuje się dla wielu gałęzi przemysłu. W przypadku różnych stężonych kwasów powąchanie oparów może być bardzo drażniące. Nie tylko militaria są dedykowanym polem do stosowania masek gazowych wraz z filtrami.

dobra maska gazowa
źródło: bhp-gabi.pl

Nie ma sensu bagatelizować żadnego niebezpieczeństwa, jeśli gdzieś istnieje ryzyko wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia, wtedy trzeba tam zachować szczególną ostrożność i założyć na siebie dedykowane środki ochrony. Każda branża ma swoją specyfikację, a niektórych odmiennością jest praca przy substancjach niebezpiecznych, które mogą wyrządzić olbrzymie szkody zarówno w przypadku dostania się zarówno do oczu, jak i układu oddechowego. Ich uszkodzenie zawsze jest bardzo ryzykowne.