Wyświetlanie 1 rezultat(ów)
Sprzęt do samoobrony

Legalność pałek teleskopowych

Samoobrona jest szeroko znaną i używaną techniką przez wiele służb mundurowych np. policję, służbę więzienną lub pracowników kolei. Najczęściej używanym w tym celu narzędziem jest pałka teleskopowa, która zapewnia doskonałe właściwości obronne, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego dystansu. Od niedawna produkt ten stał się dostępny również dla osób cywilnych. Samoobrona dla każdego Typowa pałka teleskopowa wykonana …