Sprzęt do samoobrony

Legalność pałek teleskopowych

Samoobrona jest szeroko znaną i używaną techniką przez wiele służb mundurowych np. policję, służbę więzienną lub pracowników kolei. Najczęściej używanym w tym celu narzędziem jest pałka teleskopowa, która zapewnia doskonałe właściwości obronne, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego dystansu. Od niedawna produkt ten stał się dostępny również dla osób cywilnych.

Samoobrona dla każdego

Typowa pałka teleskopowa wykonana jest z metalu, najczęściej hartowanego, którą można swobodnie kupować bez posiadania specjalnego zezwolenia. W początkowej fazie sprzedaży towarzyszyły temu liczne kontrowersje co do legalności tego narzędzia z powodu niezbyt precyzyjnie określonych przepisów prawnych, które źle interpretowane określały pałkę teleskopową jako broń. Dziś jej status prawny został już całkowicie określony i uznana została jako legalne narzędzie samoobrony.
Jedynymi obostrzeniami zostały poddane okoliczności użycia pałki. Z oczywistych względów można jej używać jedynie w granicach obrony koniecznej. Czyli niedozwolone jest atakowanie nią zarówno ludzi, jak i zwierząt bez bezpośredniego zagrożenia swojego zdrowia lub życia.
Znając te podstawowe zasady, które jakby nie patrzeć są bardzo logiczne, zyskujemy możliwość nabycia narzędzia, które jest nieoceniony w przypadku starcia z napastnikiem lub zwierzęciem. Wykonana z twardego materiału pałka szybko pacyfikuje każdego, kto zechce stanowić dla nas zagrożenie.

Dodaj komentarz